Flexibiliteit in staal

Staalconstructie en/of beplating. Dat zijn vanouds de twee pijlers onder Bentstaal, gespecialiseerd in utiliteits- en hallenbouw. Staal is een ogenschijnlijk zeer star en sterk materiaal. Maar in iedere constructieberekening houden wij rekening met de flexibiliteit van staal. Toch is onze pay-off ‘Flexibiliteit in staal’ ook op een andere manier uit te leggen. Dan gaat het niet om het materiaal, maar om onze bedrijfsvisie. Wij zijn er voor de klant. We denken graag mee de klant. We leveren waar mogelijk maatwerk. Regelmatig gaan we vindingrijk het gesprek aan met de constructeur en/of de architect. Op zoek naar onconventionele, maar werkbare en vooral veilige oplossingen. Die kunnen we grotendeels in eigen huis produceren tot bouwpakket, om vervolgens op de bouwlocatie alles te realiseren.

Tekenkamer

In onze tekenkamer werken wij de projecten in eigen beheer gedetailleerd uit met behulp van 3D-tekenprogramma’s. We maken daarbij dankbaar gebruik van een virtueel building information model (BIM) in de vorm van Tekla. Dit koppelt informatie aan de objecten waaruit de 3D-tekening wordt opgebouwd. Daarmee kan je als klant vooraf bepalen hoe de uitvoering wordt, omdat het gebouw al virtueel wordt gebouwd in de tekenkamer. Het BIM-model reduceert daarmee faalkosten en past ook goed bij de hoge veiligheidsstandaarden die wij gebruiken wanneer we een staalconstructie realiseren.

Productie

Bentstaal heeft een mooi portfolio opgebouwd. Het bestaat uit projecten waarin de combinatie van staalconstructie en beplating tot een synthese zijn gebracht. Sommige van onze projecten zijn landmarks geworden in stad of streek. Ieder project begint altijd op onze bedrijfslocatie in IJsselstein. Allereerst op de tekenkamer. Vervolgens in een van de vier geschakelde productiehallen met ieder een lengte van 100 meter. Een deskundig team van circa 50 medewerkers zorgt voor de productie. Zij maken gebruik van moderne CNC-aangestuurde machines om te zagen, te ponsen en te knippen. Een hoge mate van precisie kunnen we zo combineren met een maximale flexibiliteit.

Conservering

Onze jarenlange ervaring in staalconstructie en beplating stelt ons ook in staat je het juiste conserveringsadvies te geven voor ieder object. Op vrijwel alle fronten kunnen we je hierin tegemoetkomen.

Natlak

In onze volledig geconditioneerde spuiterij kunnen we de modernste coatings aanbrengen op staalconstructies en beplating. In de kleur en de dikte die je wenst. We doen dit in eigen huis, zonder extra vervoersnoodzaak, dus met een geringe CO2-footprint.

 

Thermisch verzinken

Naar wens kunnen we samengestelde constructieonderdelen thermisch laten verzinken door een door ons geselecteerde verzinkerij. Geheel volgens de NEN-EN 1461-norm. De productieruimte bedraagt ± 6000 m2, waaronder onze eigen interne spuiterij. De montage gebeurt met eigen montageploegen en/of geselecteerde partners. Het Bentstaal team van ± 50 vakmensen garandeert een hoogwaardig eindproduct.

Poedercoaten

Op je verzoek laten wij gestraalde of thermisch verzinkte constructieonderdelen voorzien van een één- of meerlaagse poedercoating. Dit gebeurt bij een door ons geselecteerde partner.

 

Niet conserveren

Wij gebruiken gerecycleerd staal. Het is een opkomende, duurzame optie om staalconstructies bewust niet te conserveren. Dit heeft geen negatief effect op de levensduur van het staal in een binnensituatie. Wij komen dit graag nader toelichten.

Montage

Wij zijn flexibel in staal. De afstemming tussen productie, montage en bouwplanning nemen wij je graag uit handen. Per project maken we een projectplan. Hierin is het veiligheids- en gezondheidsplan verwerkt. We houden daarbij ook rekening met de regels die jij als opdrachtgever hanteert.

Onze eigen montageploegen zorgen ervoor dat de staalconstructie op locatie worden opgebouwd en dat de beplating wordt aangebracht. Voor zeer specifieke projecten maken we gebruik van geselecteerde partners. Als het nodig is, zetten we gekeurde hoogwerkers en kranen in. Zo borgen we een snelle en veilige montage van de staalconstructie en beplating.